09109781249

چه مجوزهایی برای ساخت خانه ی چوبی نیاز است؟

با توجه به اینکه در قانون دستورالعملی برای سازه ی چوبی صادر نشده رویکرد شهرهای مختلف متفاوت است .برای بررسی بیشتر کلیک کنید


سازه ی چوبی جز ساختمان های سبک است و به صورت پیش ساخته ، ساخته می شود. معمولا خانه ی چوبی در حومه شهر و روستا ساخته می شود و مانند یک خانه ییلاقی مورد استفاده قرار می گیرد.

هم اکنون ساخت خانه ی چوبی بر اساس آیین نامه های معتبر خارجی مانند ASCE صورت می پذیرد . مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه ی طراحی سازه ی چوبی را قبلا منتشر کرده است ولی این آیین نامه هنوز به تصویب نظام مهندسی نرسیده است .


اصولا در کشور ما برای اقدام به ساخت خانه باید از شهرداری ها و یا ادارات زیربط جواز ساخت گرفت . اما دلیل این کار چیست؟ درواقع گرفتن جوازساخت برای گرفتن پایانکار و اشتراک آب و برق و گاز امری ضروری است .

درآیین نامه های مهندسی سه نوع سازه تعریف شده است ، سازه ی بتنی ،سازه ی فولادی، ساختمان بنایی و سایر موارد. در واقع قوانین کشور بر اساس این ساختمان ها تعریف شده است و در هیچ جا صحبتی از اسکلت چوبی نشده است . بنابراین رویکرد شهرهای مختلف در برخورد با اسکلت چوبی متفاوت است . ملاک قضاوت اسکلت چوبی است که در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری یا استان راجب آن دستوری صادر نشده است و باتوجه به اینکه در ساخت خانه ی چوبی ازهیچ مصالح دیگری (بتن و فولاد) استفاده نمی شود برخورد شهرداری ها و دهیاری ها منعطف تر است . حتی ساخت خانه ی چوبی می تواند به عنوان یک راه حل کارگشا برای قسمت هایی از زمین که زیر نظر جهاد کشاورزی است و یا ساخت و ساز در آن جا منع قانونی دارد، باشد .

واقعیت ماجرا این است که سامانه ی یکپارچه ای برای شهرداری ها و نظام مهندسی استان های مختلف وجود ندارد و هرکدام به طور مجزا عمل می کنند با این وجود هیچ کدام حق تخریب خانه ی چوبی را ندارند چون غیرقانونی است .


با توجه این توضیحات، با توجه به محل احداث قبل از اقدام به ساخت خانه ی چوبی حتما ازسازمان مربوطه استعلام بگیرید .